ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ WHISPER

Discussion in 'General Archive' started by DARK.GR, Sep 24, 2014.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. DARK.GR

  DARK.GR User

  Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος παίκτης σου στέλνει προσβλητικά σχόλια με whisper?
   
 2. Hello DARK.GR

  You can post here in Greek forum> http://http://el.bigpoint.com/darkorbit/board/
  Similarly you can post it in chat section> http://el.bigpoint.com/darkorbit/board/forums/chat.716/
  Also you can Contact Support for further assistance.

  Translation:
  Γεια σας DARK.GR

  Μπορείτε να γράψετε εδώ στα ελληνικά φόρουμ> http://http://el.bigpoint.com/darkorbit/board/
  Ομοίως, μπορείτε να το δημοσιεύσετε στο chat τμήμα> http://el.bigpoint.com/darkorbit/board/forums/chat.716/
  Επίσης, μπορείτε να Contact Support για περαιτέρω βοήθεια.

  Enjoy the game.

  Closing as OP was directed to appropriate forums/ support.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page